เคล็ดลับของความอร่อย

“เจ็ดสิบกว่าปีแห่งการมุ่งหน้าแสวงหาความอร่อย”

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร้านเป็นต้นมา ร้านนิคะคุโดได้เฝ้าพากเพียรคิดค้นขนมอร่อยๆออกมาอย่างมากมาย ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นจะแสวงหาความอร่อยและพัฒนาทักษะการทำขนมแบบโบราณ

นิคะคุโดไม่เพียงแต่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาใช้ทำขนมเท่านั้น หากจะยังพยายามคิดค้นวิธีการต่างๆขึ้นมาเพื่อพลิกแพลงวัตถุดิบต่างๆให้มีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ที่ร้านนิคะคุโดนั้น ช่างทำขนมจะไม่ได้เขียนวิธีการทำขนมเป็นคู่มือไว้ตายตัวแต่อย่างใด หากแต่จะนำปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะวันนั้นๆอาทิ อุณหภูมิหรือสภาพอากาศมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสม ทักษะการทำขนมของร้านนิคะคุโดนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยอาศัย การบ่มเพาะผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานและการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเท่านั้น

ช่างทำขนมของร้านนิคะคุโดได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความใส่ใจ ในการพัฒนาทักษะการทำขนมต่างๆอาทิ การห่อโยคัง (วุ้นถั่วแดง) ด้วยบามคูเฮนเนื้อนุ่มโดยที่ไม่ให้บามคูเฮนฉีกขาด หรือทักษะใน การย่างชิ้นบามคูเฮนอย่างประณีตบรรจง เป็นต้น

นับจากนี้ไป ร้านนิคะคุโดจะยังคงพยายามเต็มความสามารถในการทำขนมอร่อยๆที่หาทานไม่ได้จากที่อื่นนอกจากฟุกุโอกะเท่านั้น ส่งตรงให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกัน

เคล็ดลับของความอร่อยบริษัทจำกัด二鶴堂
6-15-21 ไมดาชิ ฮิกาชิคุ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 812-0054

Copyright © 2008-2016 NIKAKUDO CO.,Ltd All Rights Reserved.